«Особливості української ідентичності»

Печать

Основні результати опитування

(повні формулювання питань та одномірні розподіли  відповідей на питання див. у кінці прес-релізу)

Аналітичний звіт (укр) (вкладений файл PDF)

У масовій свідомості атрибут «українське» асоціюється передусім з такими поняттями, як «Мова» і «Земля». Саме ці поняття вказали найбільше опитаних (відповідно 49,4 та 47,1%), обираючи із запропонованого переліку категорій (при цьому, респондент міг вказати кілька варіантів відповіді). Крім того, значна частини опитаних характеристику «українське» пов’язує з поняттями «Кухня, блюда» (вказали 36,7% респондентів), а також «Культура» (31,0%).

Атрибут «українське» найменше асоціюються з поняттями «Освіта» (вказали 6,5% респондентів), «Якість» (4,9%), «Наука, технології» (4,0%). Отже, національна характеристика у масовій свідомості пов’язується насамперед з глибоко традиційними символами, але, на жаль, не з критеріями суспільного та технічного прогресу.

На думку опитаних, щоби вважатися справжнім українцем, необхідно насамперед «відчувати себе українцем». Більше половини (64,8%) респондентів вважають цей критерій «дуже важливим». До когорти «дуже важливих» характеристик, які дають підставу ідентифікувати себе із «справжнім українцем» чимало респондентів зараховують також проживання на території України (40,2%), дотримання законів країни (39,1%), знання української історії та культурної спадщини (38,7%), наявність українського громадянства (34,5%), а також користування українською мовою (31,1%).

Водночас, етнічне походження не належить до розряду ключових критеріїв національної ідентичності. Тільки 16,0% респондентів вважають «дуже важливою» умовою наявність батька-українця, одночасно 43,6% опитаних вважають цю характеристику «не дуже важливою» або « зовсім не важливою». Так само сприймається критерій наявності матері-українки: 15,6% респондентів вважають цю обставину «дуже важливою», а 43,4% - «не дуже важливою» або «зовсім неважливою». Таким чином, національна ідентичність українців ґрунтується, скоріше на громадянському патріотизмі, аніж має етнічні засади.

Важливою складовою національної ідентичності є історична пам'ять народу, специфічне сприйняття тих чи інших подій. Історична память українців відрізняється неоднозначним ставленням до багатьох політичних діячів минулого. У масовій свідомості переважно позитивно сприймаються такі постаті як Богдан Хмельницький (80,4% опитаних ставиться до нього «однозначно позитивно» або «скоріше позитивно»), Михайло Грушевський (61,0%) та Іван Мазепа (55,7%). Позитивні оцінки домінують у ставленні до Володимира Щербицького, щоправда на фоні низької обізнаності про нього молодшого покоління.

Певний баланс позитивних і негативних установок спостерігається по відношенню до цариці Катерини Другої (відповідно 42,2 та 35,6% опитаних), а також Першого Президента України Леоніда Кравчука (відповідно 42,8 та 40,8%). Переважно негативно сприймаються такі політичні діячі, як Йосип Сталін (63,8% опитаних ставиться до нього «однозначно негативно» або «скоріше негативно»), Степан Бандера (57,4%), Володимир Ленін (49,4%), Симон Петлюра (46,8%), Нестор Махно (42,4%). При цьому кожний з них має чимало симпатиків (щонайменше 20% респондентів).

Читайте также в этом разделе

Криза довіри до влади: червень 2017 р.

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 26 травня по 1 червня 2017 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося.

Автор: Александр Левцун

«Війна і мир: громадська думка про причини війни на Донбасі та перспективи врегулювання конфлікту»

Источник: ЦСИ "София"

5 декабря 2016г. в Информационном агентстве "Українські новини" прошла презентация результатов опроса населения Украины, проведенного Центром социальных исследований "СОФИЯ". Представлены данные, которые характеризуют, как граждане воспринимают пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Автор: Александр Левцун

Три роки потому: що змінилося в Україні після Євромайдану

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 1 по 13 листопада 2016 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Автор: Александр Левцун

«Громадська думка – вересень 2016»

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 26 серпня по 5 вересня 2016 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2007 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Автор: Александр Левцун

Війна і мир: питання національної безпеки в дзеркалі громадської думки

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 29 червня по 8 липня 2016 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося. Всього було опитано 2001 респондент віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними ознаками. Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%.


Електоральні орієнтації українських громадян

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 29 червня по 8 липня 2016 року провів опитування населення у всіх адміністративних областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на території, що контролюється офіційною владою України. У Криму опитування не проводилося.

Автор: Александр Левцун

Думка жителів Коцюбинського про конфлікт між гілками влади, приєднання до Ірпеня та вибори до селищної ради

Источник: ЦСИ "София"

Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» з 15 по 19 червня 2016 року провів опитування населення смт Коцюбинське. Всього було опитано 607 респондентів віком від 18 років і старше. Вибірка опитування репрезентує доросле населення Коцюбинського за основними соціально-демографічними ознаками (стать і вік). Метод опитування – індивідуальне інтерв'ю («віч-на-віч») за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 3,7%.


Аналитический доклад: Украинский характер (Характерные социально-психологические особенности населения Украины)

Вот уже двадцатый год в Украине идут дискуссии о национальной идее и национальной идентичности. Важным и положительным итогом этой дискуссии является то, что признается несомненным факт становления молодой политической нации. Сложной, противоречивой, но, тем не менее, устойчивой и достаточно толерантной. Ученые, эксперты и политики в своих характеристиках и прогнозах сходятся в том, что качественным результатом этого становления должно быть формирование модернового, амбициозного и консолидированного общества-нации, которое идентифицирует себя как часть большой европейской цивилизации. При этом упускается из виду либо недооценивается социально-психологические особенности людей, которые здесь и сейчас формируют нацию будущего.


Актуальные вопросы экономической безопасности Украины

Эмпирическую базу исследования составили результаты опроса экспертов. Опрос проводился во второй половине декабря 2008 г. и в первой половине января 2009 г. Всего опрошен 21 эксперт, хорошо осведомленных об экономической ситуации в стране, компетентных в вопросах экономики и экономической безопасности Украины. Отбор экспертов осуществлялся по методу «снежного кома», когда ранее отобранный эксперт рекомендовал в качестве экспертов других лиц.

Автор: Андрей Ермолаев

Новый век, новый мир

ЦСИ "София"

Чтобы определить суть происходящего, нужно начать с определения. Сейчас все говорят о финансовом кризисе, который охватывает фондовый, ипотечный и прочие рынки финансовых инструментов. На мой взгляд, эти определения недостаточны. Суть происходящего – кризис глобального капитализма, который проходит финансово-спекулятивную фазу. Это совсем не означает, что мир рушится. Любой кризис диалектичен, рождение и смерть идут рядом, изменяя и развивая этот мир.

Автор: Андрей Ермолаев

Реформа местного самоуправления против паттерна кризисного государства

Более трех лет продолжается в Украине перманентная предвыборная лихорадка. Уровень доверия к государственной власти со стороны населения крайне низок, и происходящее все чаще рассматривается участниками политического процесса как кризис власти. Проблема формирования местных и центральных органов власти, способных обеспечить эффективное управление является актуальной, а иногда и критически необходимой для всех регионов и всех уровней представительской, исполнительной и судебной власти. Но реформа сознательно тормозится государственной властью, не заинтересованной в переменах, которые могут нести реальное обновление управленческих механизмов и хозяев кабинетов в органах этой самой власти. Найти выход из этого замкнутого круга не так-то просто, но все же он есть – это реальная реформа местного самоуправления.

Автор: Андрей Ермолаев

Коридор возможностей для устойчивого развития

ЦСИ "София"

Выбор модели развития «на собственном основании» предъявляет повышенные требования к национальной элите. В этом случае правящий класс проявляет свою готовность к субъектному поведению не только в национальном экономическом пространстве, но и в транснациональных экономических отношениях.

Автор: Святослав Денисенко

Развитие украинской экономики на «собственном основании»: тенденции, риски и коридор возможностей

ЦСИ "София"

Ключевым условием перехода от модели «проедания» к модели устойчивого роста на собственном основании является появление экономически активного Гражданина-собственника, обладающего недвижимостью, акциями, пенсионными накоплениями и непосредственно заинтересованного в динамичном росте национальной экономики

Автор: Святослав Денисенко